Изпитания на волята

60 мин. - 95 лв.

90 мин. - 135 лв.

120 мин. - 165 лв.

ЗАПАЗИ ДЕН : 0876 111 006

Не можем да гарантираме че ще свободни за вашия ден, но ще направим всичко възможно!

 Част от игрите са : изпитания за бързина, които се комбинират с сглобяване на пъзел, сглобяване на думи от ограничен брой букви с които разполагат, изпитания за слухова памет и концетрация и пространствено ориентиране. Аниматора може да добави и друг тип игри по своя преценка взимайки предвид моментното настроение на децата и техния брой. Влючени са моделиране на балони и атрактивно поднасяне на тортата.